Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Adresar

Gradonačelnik

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 664-444
             +382 20 664-333
Mob.tel. +382 67 243-351
E-mail: slavoljub.stijepovic@podgorica.me; gradonacelnik@podgorica.me

Šef kabineta

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-063
+382 20 665-055
+382 20 665-076
E-mail: sef.kabineta@podgorica.me, snezana.mijuskovic@podgorica.me

Zamjenici gradonačelnika

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-051
             +382 20 665-081
E-mail: caslav.vesovic@podgorica.me; zamjenik.gradonacelnika@podgorica.me

Telefon: +382 20 665-076
             +382 20 665-024
E-mail: boris.mugosa@podgorica.me; zamjenik.gradonacelnika@podgorica.me

Glavni administrator

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-067
             +382 20 665-035
E-mail: goran.petrovic@podgorica.me, glavni.administrator@podgorica.me

Menadžer Glavnog grada

Adresa:  Ul. Njegoševa br.13
Telefon: +382 20 665-077
E-mail:  sluzbamenadzera@pggrad.co.me

Rukovodilac službe Gradonačelnika

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-033
E-mail:  sluzbagradonacelnika@pggrad.co.me

Predsjednik Skupštine

Adresa : Njegoševa ulica br. 20
Telefon : +382 20 665 075
              +382 20 665 064
E-mail :  predsjednik.skupstine@podgorica.me

Sekretar Skupštine

Adresa : Njegoševa ulica br. 20
Telefon : +382 20 665 070
              +382 20 665 069
E-mail :  veselin.vukcevic@podgorica.me

Služba Skupštine

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br. 20
Telefon: +382 20 665-022
E-mail:  sluzba.skupstine@podgorica.me
http://www.skupstina.podgorica.me/

Služba Gradonačelnika

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br.13
Telefon: +382 20 665-033
E-mail:  sluzbagradonacelnika@pggrad.co.me

Služba Glavnog administratora

Adresa: Ul. Njegoševa ulica br.13
Telefon: +382 20 665-067,+382 20 665-035
E-mail:   glavni.administrator@podgorica.me

Služba menadžera

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br.13
Telefon: +382 20 665-077
E-mail:  sluzbamenadzera@pggrad.co.me

Služba za zajedničke poslove

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br. 20
Telefon: +382 20 447-130
E-mail:  zajednickiposlovi@pggrad.co.me

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Adresa:  Ul. Vuka Karadžića br. 16
Telefon: +382 20 447-180
E-mail:  lokalna.samouprava@podgorica.me

Sekretarijat za finansije

Adresa:  Ul. Njegoševa ulica br.13
Telefon: +382 20 665-079; +382 20 665-084
E-mail:  finansije@pggrad.co.me

Sekretarijat za  planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Adresa:  Ul. Vuka Karadzića br.40
Telefon: +382 20 625-637, 020/ 625-647
E-mail:  planiranje@pggrad.co.mewww.sekretarijat-za-plurzs.podgorica.me/

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Adresa:  Rimski trg br. 52
Telefon: +382 20 235-184
             +382 20 235-185
Faks:     +382 20 235-189
E-mail: sekretarijat.kps@podgorica.me

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

Adresa:  Ul. Vuka Karadzića br. 41
Telefon: +382 20 625-724
E-mail:  preduzetnistvo@podgorica.me

Telefon: +382 20 447-160
E-mail:   sekretarijat.socijalno.staranje@podgorica.me

Sekretarijat za kulturu i sport

Adresa:  Ul. Marka Miljanova br.4
Telefon:+382 20 225-144, +382 20 225-168,+382 20 224-393
E-mail:  sekretarijat.kultura.sport@podgorica.mepgkultura@t-com.mepgsport@t-com.me 

Uprava lokalnih javnih prihoda

Adresa:  Ul. Vuka Karadžića
Telefon: +382 20 447-100
E-mail:  uljp@pggrad.co.me

Direkcija za imovinu

Adresa:  Ul. Vuka Karadzića br.41
Telefon: +382 20 625-607, +382 20 625-618
Mob.tel. 067/ 652-595
E-mail:  imovina@pggrad.co.me

Centar za informacioni sistem

Adresa:  Ul. Njegoševa br. 20
Telefon: +382 20 665-060
E-mail:  cis@podgorica.me

Komunalna policija

Adresa:  Ul. Vasa Raičkovića bb
Telefon:+382 20 237-861,  Fax: +382 20 237-511
Br. dežurne službe: 067/ 002-005
E-mail:  k.policija@pggrad.co.me

Turukalo Svetlana
Rukovodilac Sektora za normativno-pravne, tehničko-analitičke, zajedničke i pomoćne poslove

Služba zaštite

Adresa:  Ul. Josipa Broza br. 2
Telefon: +382 20 658-151; +382 20 658-152
E-mail: sluzba.zastite@gmail.com

Javne službe čiji je osnivač Glavni grad:

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
Adresa:  Ul. Jovana Tomaševica bb
Telefon: +382 20 408-700
E-mail:  dfgz@t-com.me

Agencija za stanovanje d.o.o.
Adresa:  Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: +382 20 623-337
E-mail: aspg@t-com.me

Deponija d.o.o.

Adresa:  Ul. Oktobarske revolucije br. 100
Telefon: +382 20 625-046, +382 20 627-280
E-mail:  deponija@t-com.me

Čistoća d.o.o.
Adresa:  Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: +382 20 625-349, +382 20 625-415, +382 20 624-349
Mob.tel: +382 67 609-599, +382 67 207-720
E-mail:  jpc_pg@t-com.me

Komunalne usluge d.o.o.
Adresa:  Ul. Zetskih vladara bb
Telefon:+382 20 621-544
E-mail:  jpku@t-com.me

Pogrebne usluge d.o.o.
Adresa:  Ul. Crnogorskih serdara bb
Telefon: +382 20 634-022
E-mail:  pogrebneusluge@t-com.me

Sportski objekti d.o.o.
Adresa:  Ul. 19 decembra br.12
Telefon: +382 20 664-291
E-mail:  office@pgsport.me

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Adresa:  Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: +382 20 440-300
E-mail:  vikpg@t-com.me

Zelenilo d.o.o.
Adresa:  Sitnica bb. Donja Gorica
Telefon: 020/ 891-615, 020/ 891-618
E-mail:  zelenilo@t-com.me

JU Dječji savez
Adresa:  Ul. Bokeška br.2
Telefon: +382 20 665-090
E-mail: djecjisavez@t-com.me

JU Gradsko pozorište
Adresa:  Ul. Bokeška br.2
Telefon: +382 20 665-087
E-mail:  pgpozoriste@t-com.me

JU kulturno-informativni centar “Budo Tomović”
Adresa:  Ul. Vaka Đurovica br.12
Telefon: +382 20 664-235; +382 20 664-240
E-mail:  kicbudotomovic@gmail.com 

JU kulturno-informativni centar „Malesija“ – Tuzi
Adresa:  Tuzi bb
Telefon: +382 20 875-143, +382 20 875-153
E-mail:  kicmalesija@t-com.me

JU kulturno-informativni centar „Zeta“ – Golubovci

Adresa:  Golubovci bb
Telefon: 020/ 873-505
E-mail:  kic.zeta@t-com.me

JU Muzeji i galerije
Adresa:  Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon: +382 20 242-543; +382 20 242-605
E-mail:  pgmuzej@t-com.me

JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”
Adresa:  Ul. Njegoševa br.22
Telefon:+382 20 664-718
E-mail: nbp@t-com.me

JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci

Adresa:  Kakaricka Gora bb
Telefon: +382 20 611-847
E-mail:   jukakarickagora@t-com.me

Parking servis Podgorica d.o.o.
Adresa:  Ul. 19 decembra bb
Telefon: +382 20 664-698
E-mail:  parking@t-com.me

Putevi d.o.o. u stečaju
Adresa:  Stanka Dragojevića br. 40
Telefon: 078 103 840
E-mail:  putevi@t-com.me

Tržnice i pijace d.o.o.
Adresa:  Ul. Oktobarske revolucije br. 124
Telefon:+382 20 625-424, +382 20 624-748
E-mail:  pijacepg@t-com.me