Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
13/09/2017

Zabrana saobraćaja

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila u ulici radnog naziva "Ulica 1" (iza zgrade "Simpa"), radi izvođenja radova na izgradnji parkinga u Bloku B, u zahvatu DUP-a "Novi Grad 1 i 2" - Izmjene i dopune u Podgorici.

Zatvaranje važi do 07.10.2017. godine.

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ