Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

• Sedmodnevene informacije u skladu sa članom 28

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 14.11.-16.11.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 07.11.-13.11.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 31.10-06.11.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 24.10-30.10.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 17.10-23.10.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 10.10-16.10.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 03.10-09.10.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 26.09-02.10.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 19.09-25.09.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 12.09-18.09.2016. godine

      - Analiticka kartica potrošackih jedinica od 05.09-11.09.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 29.08-04.09.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 22.08-28.08.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od  15.08-21.08.2016. godine

      -Analitička kartica potrošačkih jedinica od 08.08-14.08.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 01.08-07.08.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 25.07-31.07.2016. godine

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 18.07-24.07. 2016. godine   

      - Analitička kartica potrošačkih jedinica od 12.07-17.07. 2016. godine
    

• Sedmodnevene informacije u skladu sa članom 32

     - Putni nalozi za organizacione jedinice Glavnog grada i javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad

• Petnaestodnevne informacije u skladu sa članom 29 i članom 30

      - Analitička kartica transfera za jednokratne socijalne pomoći za period od 10.10.-24.10.2016. godine

      - Analitička kartica tekuće rezerve za period od 10.10.-16.10.2016. godine

      - Dnevni izvod Glavnog grada Podgorice za period od 10.10.-16.10.2016. godine

      - Analitička kartica tekuće rezerve za period od 25.09.-09.10.2016. godine

      - Analitička kartica transfera za jednokratne socijalne pomoći za period od 25.09.-09.10.2016. godine

      - Dnevni izvod Glavnog grada Podgorice za period od 25.09.-09.10.2016. godine

      - Analitička kartica tekuće rezerve za period od 10.09.-24.09.2016. godine 

      - Analitička kartica transfera za jednokratne socijalne pomoći za period od 10.09.-24.09.2016. godine

      - Dnevni izvod Glavnog grada Podgorice za period od 10.09.-24.09.2016. godine

      - Analitička kartica tekuće rezerve za period od 26.08-09.09.2016. godine

      - Analitička kartica transfera za jednokratne socijalne pomoći za period od 26.08-09.09.2016. godine

      - Dnevni izvod Glavnog grada Podgorice za period od 26.08-09.09.2016. godine

      - Analitička kartica tekuće rezerve za period 11.08.-25.08.2016. godine

      - Analitička kartica transfera za jednokratne socijalne pomoći za period 11.08-25.08.2016. godine

      - Dnevni izvod Glavnog grada Podgorice za period 11.08-25.08.2016. godine

      - Analitička kartica tekuće rezerve za period od 27.07-10.08.2016. godine

      - Analitička kartica transfera za jednokratne socijalne pomoći za period od 27.07-10.08.2016. godine

      - Dnevni izvod Glavnog grada Podgorice za period od 27.07-10.08.2016. godine

      - Analitička kartica tekuće rezerve za period od 12.07-26.07. 2016. godine

      - Analitička kartica transfera za jednokratne socijalne pomoći za period od 12.07-26.07.2016. godine

      - Dnevni izvod Glavnog grada Podgorice za period od 12.07-26.07.2016. godine