Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Knjižare

Knjižara “Karver”
Adresa: Obala Ribnice, Ćukovića brijeg
Telefon: +382 (0) 20 602-625
E-mail: karver@t-com.me
Web: www.karver.org

Gradska knjižara
Adresa: Trg Republike, br.40, Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 210-375
E-mail: knjizara@t-com.me
Web: www.novaknjiga.com

Gradska knjižara
Adresa: Rimski trg, bb
Telefon: 068/880-150

Gradska knjižara
Adresa: Ulica Ivana Vujoševića, br.27, Podgorica
Telefon: 068/880-161

Gradska knjižara
Adresa: Mall of Montenegro
Telefon: 068/880-153

Narodna knjiga

Knjižara 1
Adresa: Ulica Novaka Miloševa, br.12, Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 232-230, 069/341-669
E-mail: knjizara.pg@narodna-knjiga.me
Web: www.narodna-knjiga.me

Knjižara 2
PC Bazar Ulica Blaža Jovanovića, br.8, Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 233-100, 067/281-821
E-mail: knjizara.bazar@narodna-knjiga.me

Knjižara “Mamut”
Adresa: Delta city, Cetinjski put, bb, Podgorica
Adresa: Ulica Slobode, br.68, Podgorica

Knjižara “Unirex”
Adresa: Ulica Moskovska, br.106, Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 237-706

Knjižara Kultura
Adresa: Ulica Vasa Raičkovića, br.3, Podgorica

Knjižara Učila
Adresa: Ulica Novaka Miloševa, br. 35, Podgorica

Ljetopis d.o.o Podgorica
Adresa: Ulica Kralja Nikole, br.4, Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 633-597, 634-840, 634-149, 634-841

Knjižara Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva

Knjižara 1
Adresa: Ulica Novaka Miloševa, br.36
Telefon: +382 (0) 20 230-413
Web: www.zuns.me

Knjižara 2
Adresa: Ulica Moskovska, br.90, Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 230-413
Web: www.zuns.me