Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Međunarodna saradnja gradonačelnika

Glavni grad Podgorica u okviru međunarodne saradnje sprovodi aktivnosti na razvijanju bilateralnih odnosa sa gradovima i asocijacijama gradova, kontakata sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, jačanju regionalne saradnje i podsticanju ekonomske razmjene i inostranih investicija, razmjeni znanja i iskustava sa gradovima zemalja članica EU, kao i partnerstvu na međunarodnim i evropskim projektima.

 

Kontakt e-mail: amugosa@pggrad.co.me

 

Gradovi pobratimi:

Bari - Italija www.comune.bari.it

Sporazum o bratimljenju 1964.godine

Nausa – Grčka www.naoussa.gr

Povelja o bratimljenju 1998. godine

Skoplje – Makedonija www.skopje.gov.mk

Sporazum o bratimljenju 2008. godine

 

Sporazumi, protokoli i memorandumi o saradnji:

Jerevan - Jermenija www.yerevan.am

Sporazum o saradnji 1974. godine

Košice - Slovačka www.kosice.sk

Sporazum o saradnji 1984. godine

Sofija - Bugarska www.sofia.bg

Memorandum o saradnji 2008. godine

Merilend - SAD www.maryland.gov

Memorandum o saradnji 2008. godine

Centralni administrativni okrug grada Moskva – Ruska Federacija  www.mos.ru

Protokol o saradnji 2001 i 2004. godine

Lvovska regionalna državna uprava www.city-adm.lviv.ua

Memorandum o saradnji 2009. godine

Trani - Italija www.comune.trani.bt.it

Protokol o saradnji 2010. godine

Beograd - Srbija www.beograd.rs

Protokol o saradnji 2010. godine

Novi Pazar- Srbija www.novipazar.rs

Memorandum o razumijevanju 2011. godine

 

Glavni grad Podgorica je član u međunarodnim organizacijama i mrežama gradova:

Unija Glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope

Evropski gradovi u borbi protiv droge – ECAD

Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

Evropska mreža gradova CIVITAS