Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Obrasci

Poštovani građani, ovdje možete preuzeti obrasce iz sljedećih oblasti:

Nadležni organ: Služba Glavnog administratora

Nadležni organ: Sekretarijat za lokalnu samoupravu

Procedura zapošljavanja u organima lokalne uprave Glavnog grada:

Obrasci za raspolaganje:

Rješenja o radnom odnosu:

Obrasci za korišćenje godišnjeg odmora: 
Obrasci za mjesne zajednice: 
Pripravnici:

Odgovornost lokalnih službenika i namještenika:

Ocjenjivanje

Obuke

Komunalni poslovi i saobraćaj:

Nadležni organ: Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

Prava po zakonu o boračkoj i invalidskoj zaštiti:
Nadležni organ: Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

Rad i radni odnosi:
Nadležni organ: Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

Socijalna zaštita:
Nadležni organ: Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

 Preduzetništvo i poljoprivreda:

Nadležni organ: Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje

Porezi, takse, doprinosi i naknade:

Nadležni organ: Uprava lokalnih javnih prihoda

 Komunalna policija:

Nadležni organ: Komunalna policija

 Kultura i sport

Nadležni organ: Sekretarijat za kulturu i sport: