Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Opštine u okviru Glavnog grada

Opština u okviru Glavnog grada Golubovci

 
Adresa: Golubovci bb
Telefon: 020/ 873-290
Fax: 020/ 873-290
E-mail adresa: pggolubovci@t-com.medradonjic@pggrad.co.me
Predsjednik: Dušan Radonjić

Područje Gradske opštine Golubovci obuhvata: Golubovce, koji su i sjedište Gradske opštine, Balabane, Berislavce, Bijelo Polje, Bistricu, Vukovce, Gostilj, Goričane, Kurilo, Mojanoviće, Ponare, Šušunju, Mahalu, Mataguže, LJajkoviće, Srpsku, Botun i Mitroviće, osim dijela koji je u zahvatu Generalnog urbanističkog plana Podgorice.

   Parlamentarni izbori 2016

Analitičke kartice Gradske opštine Golubovci - 2014. godina


Opština u okviru Glavnog grada Tuzi
 
Adresa: Tuzi bb
Telefon: 020/ 875-167
Fax: 020/ 875-139
E-mail adresa: tuzi@pggrad.co.me
Predsjednik: Abedin Adžović

Područje Gradske opštine Tuzi obuhvata: Tuzi, koje su i sjedište Gradske opštine, Arzu, Barlaj, Vuksanlekiće, Gornja Selišta, Gornji Milješ, Gurec, Zatrijebač, Budzu, Benkaj, Delaj, Mužečku, Nik Maraš, Stjepovo, Koće, Dinošu, Donja Selišta, Donji Milješ, Drume, Krševo, Lovku, Pankalu, Pikalju, Priftu, Pothum, Skorać, Spinju, Traboin, Nabojin, Helmicu, Šipčanik, Vranj, Vladne, Drešaj, Dušiće, Kotrabudan, Omerbožoviće, Sukuruć, Cijevnu i Kuće Rakića, osim dijela koji je u zahvatu Generalnog urbanističkog plana Podgorice.

Lokalni izbori 2017

Parlamentarni izbori 2016

Analitičke kartice Gradske opštine Tuzi - 2014. godina

Analitičke kartice Gradske opštine Tuzi - 2017. godina