Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Razvoj preduzetništva

Građanska prava iz oblasti preduzetništva, privrede, turizma, poljoprivrede i vodoprivrede , ostvaruju se u Sekretarijatu za rad, mlade i socijalno staranje.

Odjeljenje za preduzetništvo i odjeljenje za poljoprivredu

1. Rješenje kojim se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti i utvrdjuje ispunjenost minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora istih
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO)
Obrazac: preuzmite Obrazac 1.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika
Obrazac: preuzmite Obrazac 1.2.

2. Rješenje o promjeni podataka u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 2.1.
Obrazac: preuzmite Obrazac 2.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 2.2.
Obrazac: preuzmite Obrazac 2.2.

4. Rješenje za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja vozila za pravna lica i preduzetnike (rent-a-car i limo servis)
Potrebna dokumentacija:
Rent-a-car bez vozača;
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za pravna lica; Obrazac 4.1.
Obrazac: preuzmite Obrazac 4.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 4.2.
Obrazac: preuzmite Obrazac 4.2.
Rent-a-car sa vozačem – limo servis;
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za pravna lica; Obrazac 4.3.
Obrazac: preuzmite Obrazac 4.3.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 4.4.
Obrazac: preuzmite Obrazac 4.4.

5. Rješenje za obavljanje djelatnosti turističkih usluga u kongresnom, kulturnom, sportskom, golf turizmu i sl.
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 5.1.
Obrazac: preuzmite Obrazac 5.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 5.2.
Obrazac: preuzmite Obrazac 5.2.

6. Rješenje o obavljanju djelatnosti ostalih turističkih usluga – iznajmljivanje motora, bicikala, skutera i dr.
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 6.1.
Obrazac: preuzmite Obrazac 6.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 6.2.
Obrazac: preuzmite Obrazac 6.2.

7. Rješenje za obavljanje djelatnosti ambulantnog pružanja ugostiteljskih usluga
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 7.1.
Obrazac: preuzmite Obrazac 7.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 7.2.
Obrazac: preuzmite Obrazac 7.2.

8. Rješenje za obavljanje djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu za fizičko lice
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom; Obrazac 8.1.
Obrazac: preuzmite Obrazac 8.1.

9. Rješenje za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu za privredna društva, pravna lica ili preduzetnike
Potrebna dokumentacija
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 9.1.
Obrazac: preuzmite Obrazac 9.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 9.2.
Obrazac: preuzmite Obrazac 9.2.

10. Rješenje o obavljanju djelatnosti za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu
Potrebna dokumentacija
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO)
Obrazac: preuzmite Obrazac 10.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika
Obrazac: preuzmite Obrazac 10.2.

11. Privremeno rješenje o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 11.1.
Obrazac: preuzmite Obrazac 11.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 11.2.
Obrazac: preuzmite Obrazac 11.2.

12. Trajno rješenje o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 12.1.
Obrazac: preuzmite Obrazac 12.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 12.2.
Obrazac: preuzmite Obrazac 12.2.

13. Podnošenje prijave trgovine
Potrebna dokumentacija:
* prijava
* uplata od 3,00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada-Podgorice br. 550-3026777-19, svrha lokalna administrativna taksa za prijavu;
Obrazac: preuzmite prijavu Obrazac 13.1.

14. Obrazac za unos podataka u CTR za usluge iznajmljivanja vozila.
Obrazac: preuzmite Obrazac 14 .
14.1. Podnošenje prijave o obavljanju zanatske djelatnosti – prijava zanatlije
Potrebna dokumentacija:
* prijava
* uplata od 3,00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada-Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za prijavu
Obrazac: preuzmite prijavu Obrazac 14.1.

15. Podnošenje prijave za obavljanje ostalih turističkih djelatnosti koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti
Potrebna dokumentacija
- prijava;
- uplata od 3,00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada-Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za prijavu;
Obrazac: preuzmite prijavu Obrazac 15.1.

16. Rješenje o prestanku obavljanja privredne djelatnosti
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* original rješenje o radu,
* uplata od 6.00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada - Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za rješenje i podnesak;
Obrazac: preuzmite Zahtjev za privredno društvo; Obrazac 16.1.
Obrazac: preuzmite Zahtjev za preduzetnike; Obrazac 16.2.

17. Uvjerenje o obavljanju djelatnosti
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* uplata od 3,50€ na ž.r. Trezora Glavnog grada - Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za uvjerenje;
Obrazac: preuzmite Obrazac 17.1.

18. Obrazac za unos podataka u CTR za ugostiteljske objekte koji pružaju usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.
Obrazac: preuzmite Obrazac 18 .
18.1. Uvjerenje da nije upisan u registar preduzetnika
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* uplata od 3,50€ na ž.r. Trezora Glavnog grada-Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za uvjerenje;
Obrazac: preuzmite Obrazac 18.1.

20. Rješenje za obavljanje djelatnosti u produženom radnom vremenu, zbog organizovanja proslava
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO); Obrazac 20.1.
Obrazac: preuzmite Obrazac 20.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika; Obrazac 20.2.
Obrazac: preuzmite Obrazac 20.2.
* Izjava.
Obrazac: preuzmite Obrazac izjave
* Obezbjedjenje staračke naknade.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Odredjivanje kategorije privatnog smještaja (kuće, apartmani i sobe).
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva 
* Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta, iz nadležnosti lokalne uprave – restorana.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
*Uvjerenje da je poljoprivredni proizvodjač i nije korisnik prava iz oblasti boračno invalidske zaštite.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Dodjela kredita iz oblasti poljoprivrede.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Dodjela kredita iz oblasti preduzetništva.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Rješenje o vodnim uslovima.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Rješenje o vodnoj saglasnosti.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Rješenje o vodnoj dozvoli.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Ovjera knjige gostiju za ugostiteljske objekte za smještaj.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Ovjera knjige žalbi za turističke i ugostiteljske objekte.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Prenamjena zemljišta.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Rješenje o odobravanju slobodnog pristupa informacijama.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva