Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
10/10/2017

Identitet Šćepana Malog gospodara zemlje crnogorske

Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica organizuje predstavljanje knjige „Identitet Šćepana Malog gospodara zemlje crnogorske“ autora dr Bogdana Sekulića.

Učestvuju: prof. dr Radovan Vukadinović, prof. dr  Radoslav Svičević, Slobodan Bobo Čukić, publicista i autor.

Predstavljanje će biti organizovano u kosoj sali Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ Podgorica, Njegoševa 22, u srijedu, 11. oktobra 2017. godine, sa početkom u 19:00 sati.

Bogdan Sekulić je doktor političkih nauka, magistar prava, diplomirani defektolog i tehnolog.

U predgovoru za svoju knjigu Sekulić kaže „Pokušao sam...da svojim pregnućem oživim zaboravljenog Šćepana Malog i udahnem njegovoj ličnosti jednu novu filozofsku, pravnu i društveno-istorijsku dimenziju. Multidisciplinarni pristup doprinio je razjašnjenju ove čudne zagonetke crnogorske istorije.“

Bogdan Sekulić „je povezao svoj interes za povijest sa željom za sticanje novih znanja koja su ga vodila prema fascinantnoj i, još uvijek, do kraja nerazjašnjenoj povijesnoj osobi Šćepana Malog“, navodi u recenziji prof. dr Radovan Vukadinović.

“Sekulić je obezbijedio validna dokumenta i njihov reprezentativan broj sa rukopisom i potpisom Šćepana Malog, kao i dokumenta sa rukopisom i potpisom Jovana Balevića. Na ovaj način su se stekli uslovi za analizu identifikacionih karakteristika i njihove komparacije, na osnovu čega je izvedena pouzdana tvrdnja da je reč o istoj osobi, tj. da je Šćepan Mali Jovan Balević“, zapisao je u recenziji prof. dr sci Radoslav Svičević.

Knjigu je objavio podgorički CID.

BIBLIOTEKA "RADOSAV LJUMOVIĆ"