Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
12/10/2017

Udruženje psihologa Crne Gore i Javna ustanova organizuju obuku psihologa

U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, 13.10. 2017. godine, sa početkom u 09:00h,  održaće se cjelodnevna obuka za primjenu jednog od najsavremenijih psiholoških testova (PAI inventar ličnosti). Obuka će se realizovati u saradnji Udruženja psihologa Crne Gore sa Javnom ustanovom za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.

PG BIRO