Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Saobraćaj

Javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju u Glavnom gradu

Gradske linije

Linija 1:      Masline – Zabjelo
Linija 1B:    Kakaricka gora – Masline – Zabjelo /probna linija/
Linija 2-3:   Željeznička stanica – Tološi – Mareza
Linija 4:      Konik – Tološi
Linija 5:      Konik – Gornja Gorica
Linija 6:      Željeznička stanica – Zlatica
Linija 6A:    Željeznička stanica – Zagorič – Zlatica
Linija 7:      Stari aerodrom - Blok VI - IX /Probna linija sa izmjenom postojeće trase – produžetak do bloka IX/
Linija 8:      Stari aerodrom – Donja Gorica
Linija 9:      Zabjelo – KBC – Zagorič
Linija 10:    Masline (Burum) – Zabjelo
Linija 10A:  Masline (Doljani) – Zabjelo

Prigradske linije

Linija 12:       Podgorica – Bioče – Duga – Radunovići
Linija 13:       Podgorica – Lijeva rijeka – Veruša
Linija 22:       Podgorica – Mataguži
Linija 23-24:  Podgorica – Berislavci – Bijelo Polje
Linija 26:       Podgorica – Dajbabe – Botun
Linija 27:       Podgorica – Gostilj
Linija 28:       Podgorica – Golubovci – Ponari
Linija 38:       Podgorica – Pričelje
Linija 41-42:  Podgorica – Tuzi – Vranj – Vladne
Linija 44:       Podgorica – Tuzi - Helmica
Linija 45:       Podgorica – Dinoša - Milješ - Tuzi
Linija 51:       Podgorica – Kamenica - Progonovići
Linija 52:       Podgorica – Krusi - Buronje
Linija 54-55:  Podgorica – Donji Kokoti – Grbavci
Linija 54B:     Podgorica – Donja Gorica
Linija 62:       Podgorica – Orahovo