Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Služba za unutrašnju reviziju

 Rukovodilac: Rajko Radonjić  
                      dipl.ecc

 Adresa: Ul. Njegoševa br.20
 Telefon: 020/ 665-039
 E-mail: unutrasnja_revizija@pggrad.co.me

 

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na: 
 • operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Glavnog grada, u skladu sa Međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja; 
 • procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima; 
 • izradu izvještaja unutrašnje revizije koje dostavlja Gradonačelniku;
 • obavljanje posebne revizije na zahtjev Gradonačelnika i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske unije;
 • praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; 
 • davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure; 
 • izradu stateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje izvršenja istih; 
 • izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije; 
 • saradnju sa Jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja; 
 • saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim institucijama i udruženjima; 
 • praćenje i predlaganje edukacije unutrašnjih revizora u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije; 
 • praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.