Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Služba zaštite

 Komandir:  Andrija Čađenović, dip. ing. zaštite životne sredine
                
 Adresa:      Josipa Broza br. 2
 Telefon:      020/ 658-151, 658-152
 E-mail:        sluzba.zastite@podgorica.me

Služba zaštite je posebna služba Glavnog grada Podgorice, osnovana Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada – Podgorice. 

Služba zaštite vrši poslove koji se odnose na spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija, kao i druge poslove u skladu sa Odlukom, Zakonom o zaštiti i spašavanju, Planom zaštite i spašavanja od požara za teritoriju Glavnog grada Podgorice i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Služba zaštite se nalazi u zdanju Vatrogasnog doma na Starom aerodromu, ulica Josipa Broza broj: 2, u objektu površine 10416 m2. Novoizgradjeni objekat posjeduje sve sadržaje potrebne za efikasno funkcionisanje ove Službe što osigurava realizaciju kvalitetnog programa rada koji sprovode kvalifikovani i profesionalni pripadnici Službe zaštite.
Izgradnjom II faze Vatrogasnog doma zaokružena je cjelina sa svim projektovanim i potrebnim sadržajima. Završetkom II faze, koja ništa nije manje značajna za kvalitetno funkcionisanje Službe, dobijene su spavaone, učionice i moderne garaže za smještaj vozila. I ako Vatrogasni dom nije do kraja opremljen pruža izvanredne sulove, kako za dnevni boravak tako i za psihofizičke i stručne obuke. Pomenuti uslovi su omogućili da se organizuje rad po evropskim standardima i da Služba zaštite dobije certifikat ISO-9001-2000 od svjetski priznate kuće TUV iz Njemačke, po kojima standardima Služba radi i danas. 

Operativni sastav Službe zaštite čine 72 izvršioca, rasporedjena u četiri smjene po 18 izvršilaca. U periodu povećanog broja požara angažuje se oko 30 vatrogasaca na odredjeno vrijeme. Zavisno od finansijskih mogućnosti, namjera Službe je da izgradi tri stalna punkta u okruženju grada na onim lokacijama koje gravitiraju oblastima sa najvećim brojem požara. Do tada, u sklopu preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara, Služba zaštite Glavnog grada će otvoriti privremene ispostave i organizovati dežurstvo na lokalitetima gdje su mogućnosti za izbijanje požara najveće, čime bi se omogućila brža i efikasna intervencija.
Sastavni dio Službe zaštite je organizaciona jedinica za održavanje tehnike i opreme, koja izmedju ostalog, preventivno sprovodi kontrolu ispravnosti i servisiranja protivpožarne opreme i drugih sredstava. Novoformirani Trening centar organizuje obuku na poslovima zaštite i spašavanja i prema posebnom planu i programu vrši edukaciju gradjanstva.
 
Služba zaštite raspolaže sa 33 namjenska vozila koja kvalitetno mogu odraditi sve poslove za potrebe Službe.  Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore raspolaže sa tri aviona Air Tractor (od kojih je jedan u vlasništvu Glavnog grada), kao i dva Dromadera koji su od izuzetnog značaja za gašenje požara na nepristupačnim terenima. 
Inspekcijski nadzor nad radom Službe zaštite vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.