Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Sport

Po popisu iz 2008. godine u Glavnom gradu Podgorici, registrovani su sljedeći sportski objekti i tereni:

JP „SPORTSKI OBJEKTI“ – PODGORICA
(PJ CENTAR „MORAČA“, PJ „GRADSKI STADION“, PJ STRELIŠTE „LJUBOVIĆ“)

Naziv objekta: Sportski centar „Morača“
Vlasnik: Glavni grad Podgorica-osnivač
Godina izgradnje: 1983. Adaptiran 2005. godine
Lokacija: Nalazi se na desnoj obali rijeke Morača, u zoni koja, sa formiranim sportsko rekreativnim sadržajima, čini značajan segment užeg gradskog centra. 
Površina: 25.427 m2 

Naziv objekta: Gradski stadion – Podgorica
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 1947. godine. Rekonstruisan 1980. godine. U 2003. godini započeta izgradnja  sjeverne i južne tribine, koje su  završene 2006. godine. U toku je izrada tehničke dokumentacije u vezi izgradnje istočne tribine. Do sada je završena I faza u kojoj je izgrađeno 7 redova tribina
Lokacija: Od centra grada udaljen 200 m. Verifikovan je kroz urbanističku dokumentaciju.
Površina: 10.000 m2
                                                        
Naziv objekta: Streljački centar „Ljubović“
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1981.
Lokacija: Uži dio grada
Površina: 5780 m2

Naziv objekta: Fudbalski teren - Mareza
Vlasnik: FK „Budućnost“
Godina izgradnje:  2001.
Lokacija: Širi dio grada -Mareza
Površina: oko 5.000 m2

Naziv objekta: Stadion malih sportova pod Goricom
Vlasnik: Glavni grad –Podgorica
Godina izgradnje: 
Lokacija: Uži dio grada
Površina: 6.686 m2

                                                                    
Naziv objekta: Bokserska sala
Vlasnik: 
Godina izgradnje: Nema podataka
Lokacija: Uži dio grada - Njegošev park
Površina: 1.000 m2

Naziv objekta: Otvoreni košarkaški teren u Njegoševom parku
Vlasnik: Glavni grad –Podgorica
Godina izgradnje: 1955.
Lokacija: Uži dio grada – Njegošev park
Površina: 1.200 m2

Naziv objekta: Stadion FK „Kom“
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 
Lokacija: Širi dio grada - Zlatica
Površina: 11.363 m2

Naziv objekta: Stadion FK „Zabjelo“
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1973.
Lokacija: Širi dio grada - Zabjelo
Površina: 12.500 m2

Naziv objekta: Sportski centar „REX“
Vlasnik: Miko Uzelac 
Godina izgradnje: 
Lokacija: Gornji Kokoti
Površina: 10.500 m2

Naziv objekta: Teniski tereni „AS“
Vlasnik: Miško Asanović
Godina izgradnje: 1997. 
Lokacija: Donji Kokoti
Površina: 6.000 m2

Naziv objekta: Otvoreni sportski tereni pored SC „Morača“
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1983. godine
Lokacija: Uži dio grada - pored SC “Morača“
Površina: 15.000 m2

Naziv objekta: Sportski poligon za košarku i rukomet 
Vlasnik: Glavni grada – Podgorica
Godina izgradnje: 2006. godine
Lokacija: Širi dio grada- MZ „Zelenika“
Površina: 1.000 m2

Naziv objekta: Sportsko rekreativni centar park Zlatica 
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 2008. godine
Lokacija: Park šuma –Zlatica
Površina: 15.000m2

Naziv objekta: Sportsko-rekreativni tereni na Gorici
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 2008.
Lokacija: Uži dio grada–brdo Gorica
Površina: 

Naziv objekta: Sportski tereni za mali fudbal i košarku
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 1998. godine
Lokacija: MZ Masline
Površina: 1500 m2

Naziv objekta: Sportski tereni za mali fudbal i košarku
Vlasnik: Glavni grad- Podgorica
Godina izgradnje: 2004. godine
Lokacija: MZ Pobrežje – iza zgrade Razvršja
Površina: 1.000 m2

Naziv objekta: Fudbalski stadion „Crvena Stijena
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 1964.
Lokacija: Širi dio grada
Površina: 9.176 m2

Naziv objekta: Balon sala za mali fudbal
Vlasnik: Zarija Maraš
Godina izgradnje: 2004.
Lokacija: Širi dio grada (iza  Titexa)
Površina: 500 m2

Naziv objekta: Teren za mali fudbal 
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica- zakup braća Mijović
Godina izgradnje: 2005. 
Lokacija: Iza zgrade Opreme
Površina:  800 m2

Naziv objekta: Sportska hala – kod starog Studentskog doma
Vlasnik: 
Godina izgradnje: 2008. godine
Lokacija: Uži dio grada
Površina:  1.500 m2

Naziv objekta: Fudbalski kamp - Konik
Vlasnik: Odlukom Skupštine Glavnog grada –Podgorica br. 01-030/07-358, dato je na privremeno korišćenje zemljište za izgradnju kompleksa „Fudbalski kamp - Konik“: 
•   FSCG -18.000 m2, 
•   FK „Budućnost“ – 18.000 m2, 
•   FK „Mladost“ 9.000 m2 
•   FK „Grafičar i FK „Ribnica“ 9.000 m2
Godina izgradnje: 2007-2008. 
Lokacija: Širi dio grada –Konik 
Površina: 54.000 m2

Naziv objekta: Ribolovna staza „Lesendro“
Vlasnik: Država Crna Gora
Godina izgradnje: 
Lokacija: Vranjina
Površina: 800 m2

Naziv objekta: Trim staza –Tološi
Vlasnik: Glavni grad –Podgorica
Godina izgradnje: Renovirana 2006. godine
Lokacija: Širi dio grada
Površina: oko 7000 m2

Naziv objekta: Sportski košarkaški teren 
Vlasnik: Glavni grad – Podgorica
Godina izgradnje: 2005.
Lokacija: Širi dio grada – pored magistralnog puta Podgorica-Petrovac
Površina: 800 m2

Naziv objekta: Teren za mali fudbal
Vlasnik: Željko Božović
Godina izgradnje: 
Lokacija: Uži dio grada
Površina: 600 m2

Naziv objekta: Konjički centar „Vranac“
Vlasnik: Plantaže – 13 jul
Godina izgradnje: 2005.
Lokacija:  Širi dio grada  - Gornja Gorica ,Pavlovine
Površina:  7 ha

Naziv objekta: Fudbalski stadion FK „Bubamara Revita“
Vlasnik: Budimir Miranović
Godina izgradnje: 2007.-2008.
Lokacija: Donji Kokoti
Površina: 8.500 m2

Naziv objekta: Fudbalski stadion FK „Ribnica“
Vlasnik: Glavni grada - Podgorica
Godina izgradnje: 
Lokacija: Širi dio grada 
Površina: 7.000 m2   

Naziv objekta: Odbojkaški teren za beach-voley
Vlasnik: M. Vukotić
Godina izgradnje: 2005. godine
Lokacija: Uži dio grada – preko puta restorana „Ribnica“
Površina: 250 m2

Naziv objekta: Sportski poligon za mali fudbal i košarku
Vlasnik:  Glavni grad - Podgorica
Godina izgradnje: 2003. 
Lokacija: Širi dio grada – Blok V
Površina: 1.800 m2

Naziv objekta: Balon sala za mali fudbal
Vlasnik: Vladimir Knežević
Godina izgradnje: 2007.
Lokacija: Širi dio grada – Zelenika
Površina: 1.000 m2

Naziv objekta: Teniski tereni
Vlasnik: Radunović Dražen
Godina izgradnje: 2008.
Lokacija: Širi dio grada -Rogami
Površina: 3.300 m2

Naziv objekta: Fudbalski stadion FK „Drezga“
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1960. Renoviran 2000. godine
Lokacija: Širi dio grada –Drezga, Piperi
Površina: oko 8.000 m2

Naziv objekta: Montenegro Squash Centar
Vlasnik: Dragan Mugoša   
Godina izgradnje: 2008. 
Lokacija: Širi dio grada – Stari Aerodrom
Površina: 250 m2

Naziv objekta: Sportski aerodrom
Vlasnik: Glavni grad-Podgorica
Godina izgradnje: 1980.
Lokacija: Širi dio grada – Ćemovsko polje
Površina: oko 655.000 m2

Naziv objekta: Sportski tereni
Vlasnik: Vojska Crne Gore
Godina izgradnje: 
Lokacija: Širi dio grada – Kasarna „Masline“
Površina: oko 9.000 m2

U toku je novi popis sportskih objekata i terena koji će biti uskoro prezentovan na našem sajtu.