Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
08/08/2017

Ekipe "Čistoća" d.o.o. intenzivno rade na terenu

Ekipe "Čistoća" d.o.o. svakodnevno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti – manuelno održavanje javnih površina, pražnjenje kontejnera postavljenih na prostoru Glavnog grada i opština u okviru Glavnog grada, kao i uklanjanje nelegalno formiranih odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina.

Shodno operativnom planu ekipe su, uz angažovanje mehanizacije, danas u prvoj smjeni uklonile nelegalno odložen otpad oko kontejnera i sa javnih površina u naselju Tološi i GO Tuzi.

Prethodne noći je uz angažovanje autocistijerne vršeno pranje u sljedećim ulicama: Dalmatinska, Slovačka, Vlada Ćetkovića, Velimira Terzića, Blaža Jovanovića, Meše Selimovića, Đoka Miraševića, Vijenac Kosovskih junaka, Bulevar Mihaila Lalića i Džordža Vašingtona.

Grupa radnika angažovana putem javnog rada ‘’Neka bude čisto’’ danas poslove manuelnog sakupljanja otpada obavlja uz cetinjsku i nikšićku magistralu, a juče je uz putni pravac Podgorica -  Virpazar (do Vranjine) sakupljeno 75 kesa odloženog otpada.

U sklopu redovnih aktivnosti obavljaju se i poslovi popravke ili zamjene oštećenih i farbanje ispisanih kontejnera, betonskih korpica, niša za kontejnere i sl. Tako je tokom prethodnog mjeseca remontovano 70 kontejnera, a popravke su se odnosile na ugradnju 105 točkića koji su bili oštećeni ili otuđeni, demontažu i popravku 2 oštećena poklopca i farbanje 14 kontejnera.

"ČISTOĆA"D.O.O.