Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
06/12/2017

Ekipe Puteva danas izvode radove na osam lokacija

Ekipe Puteva danas izvode radove na sljedećim lokacijama:

I ekipa - mašinska ugradnja asfalta na pripremljenoj podlozi- Kakaricka gora;

II ekipa - ručna ugradnja asfalta na pripremljenoj podlozi - M.Z.Donja Gorica, Ul. Zlate Raičević (priključci sa glavnog puta);

III ekipa - mašinska priprema reciklažnog dvorišta za asfaltiranje - Obilaznica kroz Golubovce;

IV ekipa - rušenje betonskih klupa, betoniranje podloge, ugradnja novih zaštitno-ukrasnih stubića - Stara Varoš, Trg Bećir Bega Osmanagića;

V ekipa - ručna ugradnja asfalta na pripremljenoj podlozi (sanacija udarnih rupa) - Opština u sastavu Glavnog grada Tuzi;

VI ekipa - proboj puta na putnom pravcu -Dinoša - Pikalja;

VII ekipa - ugradnja putokazne signalizacije na području - Opštine u sastavu Glavnog grada Golubovci;

VIII ekipa - Obilježavanje horizontalne signalizacije BUS stajališta - područje Glavnog grada.

"PUTEVI" D.O.O.