Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
13/10/2017

Ekipe "Zelenilo"d.o.o prethodnih dana intenzivno radile na terenu

Ekipe "Zelenilo" d.o.o. Podgorica su u toku protekle nedjelje bile angažovane na poslovima održavanja i uređenja zelenih površina na više lokacijama na teritoriji Podgorice, kao i opština u okviru Glavnog grada Golubovaca i Tuzi.
Radovi su izvođeni u dijelu košenja i grabuljanja travnjaka u Ulici Meše Selimovića (dječije igralište), park-šumi Tološi,na Bulevaru Vilija Branta, zatim na prostoru Arheološkog lokalitea "Duklja" i prostoru oko Doma zdravlja u Tuzima. Paraleno su izvođeni radovi na orezivanju žbunja i žive ograde na bulevarima Vojvode Stanka Radonjića i Miloša Rašovića i sječi polomljenih grana u Ulici Svetozara Markovića, dječijem parku na Kruševcu i Ulici 27. marta.
Ekipe Zelenila su intenzivno izvodile i radove na pejzažnom uređenju zelenih površina u Ulici Dositeja Obradovića (JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju) i prostoru oko Doma zdravlja u Tuzima, a sprovedene su i dvije akcije iskopa sadnih jama i sadnje biljnog materijala u dvorištima OŠ "Radojica Perović" i OŠ "Vladimir Nazor". 
Sječa stabala na Bulevaru Mihaila Lalića i Vijenacu Kosovskih junaka, kao i uklanjanje samoniklog rastinja na više lokacija na području opštine u okviru Glavnog grada Tuzi bile su aktivnosti koje su završene shodno planu rada Zelenila u toku protekle nedjelje. Takođe, tokom protekle sedmice izvođeni su radovi i na ugradnja hidrantske mreže u Ulici Dositeja Obradovića i redovnom čišćenju i uređenju parkovskih površina.

"ZELENILO" D.O.O.