Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
03/08/2017

Ekipe "Zelenilo"d.o.o. su prethodnih dana aktivno radile na terenu

Ekipe Zelenila d.o.o. Podgorica su prethodnih dana bile angažovane na više lokacija u Podgorici gdje su u okviru svojih nadležnosti, vršili poslove koji se odnose na košenje i grabuljanje travnjaka, popravku hidrantske mreže, čišćenje parkova, zalivanje javnih površina, prored stabala, uklanjanje sampniklog rastinja, utovar. Lokacije na kojima su ekipe Zelenila radile ovih dana su Kučka ulica, Ulica Vaka Đurovića, Bulevar V proleterske, Bulevar Šarla de Gola, Ulica IV jula, Putni pravac Podgorica – Petrovac, Ulica Ivana Milutinovića, Cetinjski put, Cetinjski put, Bulevar Džordža Vašingtona, Bulevar Pera Ćetkovića, Bulevar Crnogorskih serdara, Njegošev park, Kraljev park, Ivanov park, Bulevar Vilija Branta, Bulevar Revolucije i Ulica IV jula.

"ZELENILO"D.O.O.