Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
13/02/2017

Glavni grad partner u realizaciji projekta „Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje“

Zamjenik gradonačelnika Boris Mugoša, sa saradnicima, primio je danas Klausa Mocka, program koordinatora kancelarije HELP u Crnoj Gori.

Na sastanku je bilo riječi o konkretnim koracima realizacije zajedničkog projekta „Socijalna inkluzija Roma i Egipćana kroz zapošljavanje“ u okviru grant šeme “Sprovođenje obuka i projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i RE populacije“ za koji je glavni Glavni grad – Podgorica apliciriao u partnerstvu sa – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. , a čija je realizacija odobrena od strane Evropske unije.

Cilj ovog projekta je podrška socijalnoj inkluziji romske i egipćanske populacije u crnogorsko društvo, obezbjeđivanjem lakšeg pristupa tržištu rada i boljem ostvarivanju socijalnih prava. Kroz ovaj projekat je planirana obuka pripadnika romske i egipćanske populacije na radu kod različitih poslodavaca, čime će se pokušati sa jedne strane motivisati poslodavci na prostoru Glavnog grada da ubuduće radno angažuju Rome i Egipćane, a takođe iskoristiti projekat za razvijanje radnih vještina kod ove populacije.

U okviru ovog projekta će HELP i Glavni grad Podgorica, takođe, pokrenuti niz aktivnosti u cilju razvoja stručne kvalifikacije i uspostavljanju standarda zanimanja Saradnik/ca u socijalnoj inkluziji Roma/kinja i Egipćana/ki u oblasti socijalne zaštite, u čemu će im pomoći nadležna ministarstva u Vladi Crne Gore.

Rad na implementaciji projekta, čija je vrijednost 100.000,00 eura, će trajati 12 mjeseci i biće organizovan za do 30 pripadnika RE populacije.

Zamjenik Mugoša istakao je poseban značaj ovog projekta jer njegovu ciljnu grupu upravo čine nezaposleni pripadnici RE populacije. Ovaj projekat će doprinijeti unapređenju  socijalne inkluzije ovih lica kroz podršku integraciji na tržište rada poboljšanjem njihovih vještina i sprovođenjem programa zapošljavanja. Takođe, navedeni partnerski odnos Glavnog grada i HELP-a potencira i važnost civilnog sektora kao neizostavne karike u procesu kreiranja i implementacije mnogih društveno korisnih projekata.

Zamjenik Mugoša je istakao da Glavni grad na godišnjem nivou za oblast socijale izdvaja značajna sredstva, što je vjerodostojan pokazatelj da gradska uprava, kroz razne vrste programa, nastoji da u kontinuitetu pruža podršku ranjivim društvenim grupama.

Koordinator HELP-a Klaus Mock je, apostrofirajući činjenicu da kancelarija ove organizacije u Crnoj Gori sa Glavnim gradom ima odličnu saradnju u realizaciji više zajedničkih aktivnosti, takođe istakao značaj ovog projekta i partnerstva sa Glavnim gradom i drugim državnim institucijama u njegovoj realizaciji.

Konstatujući, na kraju sastanka, da su stvorene sve neophodne pretpoostavke da se ovaj projekat kvalitetno realizuje, Mugoša i Mock su se saglasili da u narednom periodu treba ozbiljno razmišljati i o drugim modalitetima saradnje, sa posebnim fokusom na projekte za čiju realizaciju je moguće koristiti sredstva iz evropskih fondova. 

PG BIRO