Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
04/08/2017

Milion eura za rekonstrukciju Cvijetne ulice na Starom Aerodromu

Vrijednost radova na rekonstrukciji Cvijetne ulice na Starom aerodromu je milion eura, a trenutno je u toku procedura za odabir najpovoljnijeg ponuđača.
Radovi će se odvijati na potezu od raskrsnice sa Bulevarom Josipa Broza do raskrsnice sa ulicom Veljka Vlahovića u dužini od 715 m. Otvaranje ponuda zakazao je za 6. septembar ove godine, a u toku su aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za vršenje poslova stručnog nadzora.
Rekonstrukcija Cvijetne ulice podrazumijeva izvođenje radova na polaganju hidrotehničkih, elektro i tk instalacija (vodovod, fekalna i atmosferska kanalizacija i javna rasvjeta).
Širina buduće nove saobraćajnice iznosiće sedam metara sa obostranim pješačkim trotoarima minimalne širine dva metra, razdvojenim od kolovoza i obostranim zelenim pojasom promjenjljive širine do dva metra.
Projektnu dokumentaciju je izradio konzorcijum „Projecman“ doo Podgorica, „Civil Engineer“ d.o.o. Podgorica, „Verde projekt“ doo Podgorica i „VL inženjering“ doo Budva, a revidovalo preduzeće „Europrojekt“ d.o.o. Podgorica.

PG BIRO