Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
07/12/2017

Na terenu osam ekipa Puteva

Ekipe “PUTEVI” d.o.o. u reorganizaciji - Podgorica, izvode radove na sljedećim lokacijama:

I ekipa - mašinska ugradnja asfalta na pripremljenoj podlozi, Kakaricka gora

II  ekipa – ručna priprema podloge i ugradnja asfalta na pripremljenoj podlozi (sanacija udarnih rupa) na užem području Grada                                                                          

III  ekipa – mašinska priprema podloge za asfaltiranje na teritoriji Opštine u sastavu Glavnog grada-Golubovci

IV  ekipa – Ugradnja vertikalne signalizacije na teritoriji Opštine u sastavu Glavnog grada-Golubovci

V ekipa – Ugradnja zaštitno – ukrasnih stubića, Trg Bećir bega Osmanagića, ul. Kralja Nikole

VI ekipa – izrada novog trotoara Ul. Branka Ćopića , MZ „Zagorič

VII ekipa – Mašinski proboj nove trase puta Putni pravac Dinoša – Pikalja

VIII ekipa – ručna ugradnja asfalta na pripremljenoj podlozi (sanacija prekopa) Ul. Moskovska , MZ „13 Jul

Tehnička priprema - Obilazak terena, izrada ponuda, građevinskih knjiga, dnevnika i okončanih situacija.

PUTEVI D.O.O.