Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
04/08/2017

Počela rekonstrukcija Doma u Gornjoj Gorici, prave se ambulanta, apoteka, pošta, klub penzionera, kancelarija za mlade…

Rekonstrukcija višenamjenskog doma u Gornjoj Gorici počela je danas sa ciljem da se proširi i adaptira kako bi mještani ovog dijela Podgorice dobili ambulantu, apoteku, prostorije za mjesnu zajednicu u kojoj će biti smješteni klub penzionera, kancelarija za mlade, sala za sastanke, kao i bife. Vrijednost radova koje finansira Glavni grad je 260.000 eura.

Postojeći objekat je bruto površine 273,66 m2 rekonstruiše se i proširuje na 428,00 m2.

Objekat je smješten između dvije saobraćajnice (Vojvođanska ulica i Ul. Miloja Pavlovića) sa definisanim postojećim građevinskim i regulacionim linijama spratnosti P+Pk. U postojećem stanju, osnova objekta je u obliku slova “L” ukupne  bruto površine 273,66 m2. Objekat se dograđuje sa sjeverne strane i bruto površina dograđenog dijela objekta je 154.34 m2. Nakon rekonstrukcije kompletnog postojećeg objekta i dogradnje, objekat je u osnovi kvadratnog oblika ukupne bruto površine 428,00 m2 (neto površina 329,97 m2). Spratna visina prizemlja je 4.00 m. Glavni ulazi su planirani sa južne strane objekta.

Koncepcija rekonstrukcije objekta i novoplaniranog stanja predviđa tri odvojene cjeline koje imaju zasebne ulaze na prizemlju ambulanta sa apotekom (114,91 m2), Mjesna zajednica sa poštom (128,15 m2) i Bife (44,88m2).

Predmetni objekat je izgrađen na dijelu urbanističke parcele UP D/201_ZONA D u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ”Gornja Gorica 1”- izmjene i dopune.

PG BIRO