Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
16/03/2017

Proširen putni pravac Fundina – Zatrijebač u dužini od 24 km

Sekretar za komunalne poslove i saobraćaj Marko Rakočević, direktorica „Putevi“ d.o.o. Glavnog grada Violeta Klikovac i potpukovnik Vojske Crne Gore Saša Ivanović, obišli su danas radove na proširenju putnog pravca Fundina – Zatrijebač u dužini od 24 km.

Tom prilikom, g-din Zef Đuravčaj je, u ime Odbora dijaspore izrazio zahvalnost gradonačelniku Slavoljubu Stijepoviću i njegovim saradnicima koji su podržali realizaciju ovog važnog  projekta i dali značajan doprinos da se radovi odvijaju planiranom dinamikom. On je ocijenio da je rukovodstvo Glavnog grada tim činom ispunilo svoje obećanje i potvrdilo poštovanje prema građanima koji žive na tom prostoru. G-din Đuravčaj se, ukazujući na višestruki značaj rekonstrukcije putnog pravca Fundina - Zatrijebač za život građana tog područja,  zahvalio Vojsci Crne Gore i dijaspori na snažnoj podršci i saradnji.

Direktorica „Putevi“ d.o.o. Glavng grada Violeta Klikovac je istakla da je Glavni grad prepoznao značaj tog projekta i u saradnji sa dijasporom i Vojskom Crne Gore krenuo u  realizaciju proširenja putnog pravca  Fundina - Zatrijebač sa postojećih 3 metra na 6 do 8 metara širine. Ona je naglasila da taj putni pravac povezuje 19 sela i 180 domaćinstava i da će „Putevi“ u narednom periodu, u skladu sa svojim mogućnostima, nastaviti da doprinose faznoj realzaciji cjelokupnog projkta kroz isporuku asfaltne mase.

Potpukovnik Saša Ivanović je izrazio zadovoljstvo što Vojska Crne Gore realizuje pomenuti projekat u saradnji sa Glavnim gradom i dijasporom sa područja Fundine i Zatruijebča. On je ocijenio da je to nastavak uspješne saradnje Vojske Crne Gore i Glavnog  grada u dijelu proširenja i probijanja puteva na teritoriji Podgorice koja će se i ubuduće nastaviti planiranom dinamikom. Potpukovnik Ivanović se zahvalio predstavnicima gradske uprave i mještanima na saradnji i međusobnoj podršci tokom izvođenja radova.

Sekretar za komunalne poslove i saobraćaj Marko Rakočević  ocijenio je da je projekat proširenja putnog pravca  Fundina - Zatrijebač rezultat vrijednog rada i zajedničkih napora Vojske Crne Gore, Glavnog grada i dijaspore. On je konstatovao da Glavni grad podstiče ravnomjeran razvoj i podržava ruralna područja u realizaciji konkretnih projekata koji doprinose većem kvalitetu života.

Sekretar Rakočević je zaključio da se realizacijom ovakvih i sličnih projekata stvaraju pretpostavke da se valorizjuju turistički i poljoprivredni potencijali Glavnog grada i stvaraju uslovi da građani više ostaju i vraćaju se selima, naglašavajući da će gradska uprava nastaviti da podržava ovakve projekte. 

PG BIRO