Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
13/11/2017

Radnici Čistoće najviše posla imaju na uklanjanju velikih količina opalog lišća

S obzirom na obilne padavine, grupa radnika angažovana na ručnom čišćenju – metenju javnih površina, poslove uklanjanja lišća sa javnih površina i sa šahti danas obavlja pojačanim intenzitetom.

Tako je grupa radnika danas, pored redovnih aktivnosti, najviše posla na uklanjanju velikih količina opalog lišća imala na Bulevara Svetog Petra Cetinjskog, Bulevaru Stanka Dragojevića, kao i u Vučedolskoj, Bokeškoj i dijelu Njegoševe ulice.

Shodno operativnom planu, ekipe uz angažovanje mehanizacije čiste nelegalno formirana odlagališta otpada oko kontejnera i sa javnih površina, a ovi poslovi su danas u prvoj smjeni obavljani u naselju Kruševac i na Koniku.

Pražnjenje kontejnera se na teritoriji Glavnog grada i opština u okviru Glavnog grada vrši redovno, prema utvrđenoj dinamici.

"CISTOĆA" D.O.O.