Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
17/03/2017

Reagovanje: Glavni grad doprinosi traženju zakonitog i održivog rješenja

Glavni grad je u više navrata javno i u direktnim razgovorima sa predstavnicima građana Park šume Zagorič isticao otvorenost i spremnost da bude dio rješenja za njihove probleme. Međutim, pojedini predstavnici mještana iznošenjem netačnih i nedobronamjernih konstatacija u javnosti ne doprinose rješavanju njihovog problema, zbog čega imamo pravo i da sumnjamo da želja tih pojedinaca zapravo i nije rješenje, već usložnjavanje problema.

I tokom izborne kampanje i nakon preuzimanja odgovornih funkcija u Glavnom gradu, gradska uprava je vrlo otvoreno i jasno saopštila predstavnicima Park šume Zagorič koja su održiva i zakonita rješenja njihovog problema.

Polazeći od toga da su i predstavnici Park šume Zagorič kazali da su oni od prvog momenta, kao i danas, svjesni da moraju platiti uzurpirano zemljište, onda nema dileme da to treba da bude polazna osnova za rješenje problema. I tokom kampanje, a i danas, smatramo da rješenje treba tražiti u Zakonu o regularizaciji neformalnih objekata i izradi planske dokumentacije.

Podsjećamo mještane Park šume Zagorič, kao i ukupnu javnost, da je Gradonačelnik sa saradnicima, u više navrata razgovarao sa građanima koji žive u Park šumi Zagorič. Takođe, razgovori su vođeni i sa porodicama Stamatović i Vučinić kojima je u postupku restitucije vraćeno zemljište u pokušaju da se pronađe održivo rješenje.

Glavni grad ni danas ne bježi od odgovornosti za obaveze koje mu u skladu sa zakonom pripadaju. Građanima smo obećali da ćemo urbanizovati to područje i na tome intenzivno radimo. Opredijelili smo veći novčani iznos od uobičajenog da bi se izradio DUP za taj prostor, raspisali javni oglas, zaključili ugovor sa projektantskom kompanijom o izradi DUP-a i redovno pratimo sve faze njegove izrade.

Prilikom poslednjih konsultacija dobili smo informaciju da se privodi kraju Nacrt tog plana i da će on uskoro biti upućen Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine i tako dajemo još jedan konkretan doprinos rješavanju problema građana park šume Zagorič.

PG BIRO