Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
17/07/2017

Redovno održavati zelene površine, apel je Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

"Zelenilo" d.o.o. redovno održava javne gradske površine, a pojačano u ljetnjim mjesecima, kada je i veća opasnost od požara, zaključeno je danas na sjednici Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

Na Savjetu je, između ostalog, razmatrana i aktuelna situacija i zaključeno je da je potrebno i da građani daju svoj doprinos tako što će da redovno održavaju zelene površine u svom posjedu, sve u cilju umanjenja rizika od požara i svođenja uticaja ljudskog faktora na minimum.

Savjet je dao punu podršku naporima Službe zaštite Glavnog grada.

Savjet je razmatrao i Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi i Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, koja je na javnoj raspravi. 

PG BIRO