Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
12/10/2017

Za asfaltiranje i probijanje puteva u Podgorici više od 13 miliona eura

Preduzeće Putevi doo uložili su u infrastrukturu na području Podgorice, kao i opština u okviru Glavnog grad – Tuzi i Golubovci, preko 13 miliona eura u posljednje tri godine.

Radovi su se odnosili na asfaltiranje i probijanje puteva, ukupne dužine 316 kilometara. Tako je asfaltirano oko 190 kilometra puta, dok je probijeno oko 126 kilometara.

Asfalterski radovi su se radili na području grada, Tuzi i Golubovci, Kuča, a proboj se odnosio na putne pravce Beri-Krusi, M.Z. Komani, Kućice-Rogami, Omerbožovići, Preoč-Kržanja-Oraovo, Dinoša-Pikalja, Fundina-Zatrijebač, M.Z. Koći...

Osim ovoga, i Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice takođe vrši uređenje i proširenje ulica na području Grada. 

"PUTEVI"D.O.O.