Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Zamjenici gradonačelnika

 Zamjenik gradonačelnika: Časlav Vešović

 

Adresa: Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-051
             +382 20 665-081 

E-mail:   caslav.vesovic@podgorica.mezamjenik.gradonacelnika@podgorica.me

Časlav Vešović je rođen 16. novembra 1979. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i Elektrotehnički fakultet.

U periodu od 2002. do 2007. godine biran je u dva mandata za predsjednika Savjeta mladih Demokratske partije socijalista Crne Gore.
Od 2002.godine do 2014. četiri puta je izabran za odbornika u Skupštini Glavnog grada Podgorice.
Radno iskustvo je započeo u Atlasmont banci, zatim je imenovan za člana Izvršnog odbora Demokratske partije socijalista Crne Gore.
Nakon što je funkciju direktora Javnog preduzeća „Sportski objekti“ Podgorica obavljao od decembra 2010. do aprila 2012.godine, izabran je za portparola Demokratske partije socijalista Crne Gore. Član je Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo od 2009. godine, dok mu članstvo u Glavnom odboru DPS u kontinuitetu traje od 2002.godine. Za zamjenika gradonačelnika Glavnog grada - Podgorice izabran je u novembru 2014. godine.

Prisustvovao je brojnim konferecijama, kongresima i okruglim stolovima u ulozi učesnika i predavača.

Autor je naučnih radova "Koncept smart card i njena primjena u zdravstvu" i " Smart kartica u zdravstvenom sistemu Crne Gore".

Oženjen je i ima dvoje djece.

Zamjenik gradonačelnika: Boris Mugoša

 

Adresa: Njegoševa ulica br. 13
Telefon: +382 20 665-043
              +382 20 665-027

 E-mail:   boris.mugosa@podgorica.mezamjenik.gradonacelnika@podgorica.me

 Boris Mugoša rođen 23.08.1979. godine u Titogradu.
 Oženjen je i ima dvoje djece.

 Obrazovanje:

 - Osnovnu školu, Gimnaziju i Ekonomski fakultet završio u Podgorici.
 - Magistarske studije završio na državnom ekonomskom fakultetu u Beogradu.

 Radni angažman:

- Septembar 2003 – januar 2004 - demonstrator na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
- April 2004. - septembar 2005. godine - kreditni referent u sektoru za kreditiranje pravnih lica u Euromarket banci u Podgorici.
- Septembar 2005. - decembar 2009. godine - asistent na Univerzitetu Mediteran (na Fakultetu za poslovne studije i Pravnom fakultetu) i to na predmetima: Makroekonomija, Mikroekonomija, Bankarstvo, Osnovi ekonomije i Bankarsko poslovanje.
- Novembar 2009. - oktobar 2010. godine - menadžer i biznis analitičar sektora za upravljanje poslovnim rezultatima u Telenoru doo Podgorica.
- Oktobar 2010. - jul 2011. godine - sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva Glavnog grada – Podgorice.
- Jul 2011. - novembar 2014. godine – savjetnik potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem.

- Novembar 2014 - zamjenik gradonačelnika Glavnog grada - Podgorice

Ostale aktivnosti:
- Aktivno se bavio tenisom 12 godina i bio prvak i reprezentativac Crne Gore i Jugoslavije.
- U periodu od 2003. do 2005. godine - generalni sekretar Teniskog saveza Crne Gore.
- Od 2009. do 2010. godine - selektor teniske (Davis Cup) reprezentacije Crne Gore.

Objavljeni radovi i članci

- "Capital Structure and Corporate Restructuring", Preduzetnik, br. 9, str. 69-73, jun 2013, ISSN 1800-8429

- "Konkurentnost Crne Gore u međunarodnim izveštajima", Preduzetnik, br.8, str. 69-71, decembar 2012, ISSN 1800 – 8429