Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Zdravstvo

JZU DOM ZDRAVLJA PODGORICA
Adresa: Trg Nikole Kovačevića br.6, Blok V
Call centar: 19816
Fax: 020/ 481-999
E-mail: domzdravljapgd@t-com.me
Web site: www.dzpg.me

Dom zdravlja Blok V
Adresa: Trg Nikole Kovačevića br.6
Telefon: 020/ 481-910 - doktor za odrasle
020/ 481-922 - pedijatar
020/ 481-925 - ginekolog
020/ 481-918 - kućno liječenje i polivalentna patronaža
020/ 481-933 - laboratorija
020/ 481-928 - centar za mentalno zdravlje

Dom zdravlja Centar
Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića bb
Telefon: 020/ 201-955 - doktor za odrasle

Dom zdravlja Donja Gorica
Adresa: Ul. Lješkopoljska
Telefon: 020/ 481-998, 020/ 481-997 - doktor za odrasle

Dom zdravlja Golubovci
Adresa: Golubovci bb
Telefon: 020/ 603-310 - doktor za odrasle
020/ 603-311 - pedijatar
020/ 603-321 - hitna pomoć

Dom zdravlja Tuzi
Adresa: Tuzi bb
Telefon: 020/ 603-940 - doktor za odrasle
020/ 603-941 - pedijatar

Dom zdravlja Konik
Adresa: Ul. Aleksandra Puškina br.1
Telefon: 020/ 607-120 - doktor za odrasle
020/ 607-121 - pedijatar
020/ 607-051 - ginekolog
020/ 607-050 - kućno liječenje i polivalentna patronaža

Dom zdravlja Masline
Adresa: Masline
Telefon: 020/ 481-979 - doktor za odrasle

Dom zdravlja Nova Varoš
Adresa: Ul. 4 proleterske bb
Telefon: 020/ 481-977 - doktor za odrasle
020/ 481-976 - pedijatar

Dom zdravlja Stara Varoš
Telefon: 020/ 481-971; 481-970 - doktor za odrasle
020/ 481-964; 481-965 - pedijatar

Dom zdravlja Tološi
Adresa: Ul. Ivangradska 34
Telefon: 020/ 481-994 – doktor za odrasle

Dom zdravlja Zagorič
Adresa: Zagorič
Telefon: 020/ 209-161 - doktor za odrasle
020/ 209-160 - pedijatar

Ambulante:

Ambulanta Studentski centar
Adresa:
Telefon: 020/ 481-996

Ambulanta Kap
Adresa: Dajbabe bb
Telefon: 020/ 604-141

Ambulanta sportske medicine
Adresa: Ivana Milutinovića, sportski centar
Telefon: 020/ 245-244
020/ 215-245
020/ 215-246