Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Zelenilo d.o.o.

Adresa: Sitnica bb. Donja Gorica
Telefon: 020/ 891-615, 020/ 891-618
Faks: 020/ 891-613
E-mail: zelenilo@t-com.me
Web site:

Izvršni direktor Društva je Radmila Vujošević

Članovi Odbora direktora Društva su:
1.Tihomir Radinović – predsjednik
2.Mirza Pepić - član
3.Ratko Vujačić - član
4.Ermina Lekić – član
5.Nemanja Đurović – član